Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihli ve 2023/1532 Sayılı Kararı 01 Aralık 2023

Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihli ve 2023/1532 Sayılı Kararı  01 Aralık 2023

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/1532
K A R A R
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli İdareler seçimleri
beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden,
Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.
Seçimin başlangıç tarihi aynı zamanda “seçim sürecinin” başlama günüdür. Bu
seçimde kullanılacak seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihi esas alınarak yapılacaktır.
İdarenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine veya Sınır Anlaşmazlığı, Mülki
Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmeliğe dayanarak
karar vermesi halinde bu hususun, seçim süreci içerisinde yapılacak il genel meclisi ve
belediye meclisi üyelikleri seçiminin çevrelerini, o çevreden seçilecek üye sayılarını ve o
seçim çevrelerinin seçmen sayılarını değiştirmesi muhtemeldir.
Bu nedenle, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren oy verme
günü olan 31 Mart 2024 tarihine kadar, 5393 sayılı Kanun ve yukarıda anılan Yönetmeliğe
dayanılarak mülki idari birimlerde yapılacak değişiklikler, yeni idari birimlerin oluşturulması,
belediye ve köyler arası sınır değişiklikleri hususunda alınacak idari kararların, 31 Mart 2024
Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde dikkate alınıp alınmayacağı
hususu incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127’nci maddesinin üçüncü
fıkrasında; “Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir
yapılır.” hükmüne yer verildikten sonra, Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili özel
Kanun olan 2972 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasında da belirtilen Anayasa
hükmüne paralel olarak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı
düzenlenmiş, her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak gününün seçimin başlangıç
tarihi, aynı yılın Mart ayının son Pazar gününün oy verme günü olduğu, aynı Kanun’un
29’uncu maddesinin son fıkrasında ise; a, b, c bentlerinde yazılı hallerde ilandan sonra gelen
altmışıncı günü takip eden ilk Pazar gününün oy verme günü olduğu, ancak Mahalli İdareler
Genel Seçimlerine bir yıldan az bir süre kalmış ise Mahalli İdareler Ara Seçiminin
yapılmayacağı, 33’üncü maddesinde de; boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği
seçiminin yapılması düzenlenmiştir.
5393 sayılı Kanun’un;
4’üncü maddesinde; belediye kurulması,
6’ncı maddesinde; belediye sınırlarının kesinleşmesi,
8’inci maddesinde; belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka belde ile
birleşmesi ve katılması,
9’uncu maddesinde; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi,
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi,
11’inci maddesinde; belediye veya köy tüzel kişiliğinin kaldırılması veya bir beldenin
köye dönüştürülmesi,
Aynı Kanun’un 12’nci maddesinin;
Birinci fıkrasında; 4, 6, 7, 8 ve 9’uncu maddelerde belirtilen kararların kesinleşme
tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe gireceği, 4’üncü
maddeye göre belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesine göre
seçim yapılacağı,

Yazının devamı için tıklayınız.

Yorum yaz

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.